REGULAMIN APARTAMENTÓW ‘’MARINA HOUSE” W BYDGOSZCZY

§1

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów ‘’Marina House’’, będących własnością Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ‘’OGBUD’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 36a/U1, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000137012.

2. Rezerwacja noclegu za posrednictwem telefonu/formularza/emaila lub posrednika np. booking.com jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu.

3. Warunkiem zameldowania jest okazanie potwierdzenia rezerwacji. Wiadomość email bądź wiadomość sms wysyłana jest przez pracownika recepcji po wpłynięciu zapytania o rezerwację. Goście dokonujący rezerwacji za pośrednictwem booking.com otrzymują unikalny kod PIN, który przedstawiają pracownikowi przy zameldowaniu.

4. Wszystkie dane Wynajmujących, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji i nie będą udostępniane osobom trzecim

5.Właściwym do rozstrzygania spraw spornych będzie Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

§2

1. Osoba rezerwująca apartament zobligowana jest do podania następujących danych: imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego,  datę pobytu,  ilość osób w apartamencie,  preferowany apartament, jeżeli taki jest,  planowaną godzinę przyjazdu,  sposób płatności W przypadku firm, należy podać dane firmy wraz z numerem NIP.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:  nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport) lub nie chce okazać dokumentu,  jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,  podczas poprzedniego pobytu naruszył zasadnicze postanowienia Regulaminu ‘’Marina House’’.

3. Goście, którzy w sposób uciążliwy zakłócają mir porządku domowego na terenie apartamentów lub w sposób rażący zachowują się niestosownie/nieobyczajnie będą natychmiast wydaleni z obiektu bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych za niewykorzystane noclegi.

§3

1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego

2. W zależności od bieżącego obłożenia apartamentów, istnieje możliwość ‘’późnego wyjazdu’’ za dodatkową opłatą: przedłużenie doby hotelowej do godziny 14:00, opłata w wysokości 25% ceny  apartamentu, przedłużenie doby hotelowej do godziny 18:00, opłata w wysokości 50% ceny  apartamentu

3. W dniu wyjazdu, Gość zobowiązany jest do zdania pokoju Wynajmującemu w godzinach od 06:00 do 11:00, w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata w wysokości następnej rozpoczętej doby.

5. Rozliczenie za pobyt jest regulowane przy wydaniu kluczy w formie gotówkowej, płatnością kartą lub w formie potwierdzenia wpłaty na konto firmowe „Marina House”:

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ”OGBUD” Sp. z o.o. 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 36A/U1 Bank Millennium nr konta: 42 1160 2202 0000 0001 6042 7378 w tytule przelewu wpisując nazwisko dokonującego rezerwacji, datę pobytu oraz nazwę apartamentu.

6. Karty płatnicze i kredytowe są akceptowane (VISA, MASTERCARD, MAESTRO)

7. Za każdy pobyt wystawiana jest faktura VAT.

8.W MOMENCIE ZAMELDOWANIA, OBIEKT MOŻE POBRAĆ DEPOZYT NA WYPADEK EWENTUALNYCH SZKÓD. DEPOZYT JEST ZWRACANY PRZY WYMELDOWANIU, PO SPRAWDZENIU STANU POKOJU.

W MOMENCIE PRZYBYCIA GRUP 5 OSÓB I WIĘCEJ OBOWIĄZUJĄ INNE ZASADY REZERWACJI – OBOWIĄZKOWY DEPOZYT ZA KAŻDY APARTAMENT : W WYSOKOŚCI 2000 ZŁ ZA POBYT DO 4 NOCLEGÓW W WYSOKOŚCI 2300 ZŁ ZA POBYT OD 4 – 10 NOCLEGÓW W WYSOKOŚCI 2500 ZŁ NA DŁUŻSZE POBYTY POWYŻSZE KWOTY MAJĄ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU REZERWACJI POJEDYNCZYCH JEŻELI PERSONEL OBIEKTU STWIERDZI, ŻE GRUPA GOŚCI CELOWO DOKONAŁA KILKU REZERWACJI W CELU OMINIĘCIA WPŁACENIA POWYŻSZYCH KWOT DEPOZYTU. W PRZYPADKU ODMOWY WPLATY KAUCJI, GOSCIE NIE ZOSTANA ZAMELDOWANI.

9. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji/zameldowania w przypadku grup powyżej 10 osób.

§4

1. Palenie w apartamentach jest surowo zabronione. Za złamanie zakazu palenie grozi kara pieniężna 300zł.

2. Zabronione jest korzystanie ze sprzętów elektrycznych niebędących wyposażeniem apartamentu i stanowiących zagrożenie pożarem.

3.  Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia , zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentów , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość będzie obciążony zgodnie z przeprowadzoną wyceną

4. Na terenie ‘’Marina House’’ obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-06:00. Osoby niezameldowane w apartamencie, mogą przebywać w odwiedzinach tylko do godziny 21:00.

5. Surowo zabronione jest organizowanie imprez towarzyskich uciążliwych dla sąsiadów.

6. Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 150zł za każdą z niezgłoszonych osób za każdą dobę pobytu.

7. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia apartamentu, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu oraz do przechowywania kluczy bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.

8. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w apartamencie.

9. W przypadku zagubienia/zniszczenia klucza lub pilota do garażu naliczona jest kara w wysokości:

  • 100zł – klucz do garażu
  • 50zł – klucz do apartamentu

10. Zwierzęta nie są akceptowane.

11. W przypadku skrócenia pobytu, nie zwracamy różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane.

§5

1. Sprzątanie końcowe wliczone jest w cenę pobytu. Jednakże, Gość zobowiązany jest do pozostawienia po sobie umytych naczyń oraz używanych sprzętów. Czynności te nie stanowią istoty sprzątania końcowego.

2. Każde dodatkowe sprzątanie na specjalne życzenie Wynajmującego to koszt 80zl/100zl

3. Opłaty za media, które udostępnia Wynajmujący, są wliczone w cenę.

4. Wstawienie łóżeczka dla niemowlęcia to dodatkowy koszt 20zł doliczany do całości rachunku Wynajmującemu.

5. Pobyt dzieci do lat 4, śpiących z rodzicami – bezpłatny

6. Miejsce parkingowe na terenie posesji Marina House wiąże się z opłatą 10zł/dobę za każdy samochód.