KLAUZULA INFORMACYJNA

    Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 25 maja 2018r. obowiązuje unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „OGBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 36A/U1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000137012.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania usługi noclegowej w apartamentach Marina House, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usługi noclegowej, a także po jej zakończeniu, na czas zgodny z przepisami prawa (w szczególności prawa podatkowego).

Jeżeli skorzystacie Państwo z naszych usług, Wasze dane będą przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące nam usługi księgowe oraz informatyczne, a także mogą zostać udostępnione upoważnionym z mocy prawa organom państwowym oraz sądom.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych osobowych, nie będziemy mogli wykonać usługi noclegowej w apartamentach Marina House.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.